WIN-8408AHD 2.0MP

Độ phân giải: 8CH 1080P

Danh mục: