BÁO GIÁ THÁNG 6 KBVISION
STTTên phần mềmTải về
1 KBVISION ( KX-SERIES + KHÁC)Download
2 KBVISION ( KH.KR.KRA.KHA.KA)Download
3 BÁO GIÁ KBWINDownload
4 BÁO GIÁ KBONEDownload
5 BÁO GIÁ QUESTEK + PHỤ KIỆNDownload
CATALOGUE
STTTên phần mềmTải về
1 Catalogue KBVISION V3 – 2018Download
2 Catalogue KBVISION V2 – 2018Download
3 Catalogue QUESTEK V5 – 2017Download
4 Catalogue KBVISION V1 – 2019Download
5 Catalogue KBVISION V2 – 2019Download
HÌNH SẢN PHẨM CAMERA + ĐẦU GHI HÌNH + SẢN PHẨM KHÁC
STTHÌNH SẢN PHẨM CAMERA + ĐẦU GHI HÌNH + SẢN PHẨM KHÁCTải về
Hình ảnh sản phẩm KBVISION-USA
1 KX-SeriesDownload
2 KH-SeriesDownload
3 KHA-SeriesDownload
4 KM-Series (discontinued)Download
5 KR-SeriesDownload
6 KRA-SeriesDownload
7 KA-SeriesDownload
8 Chuông cửa màn hìnhDownload
9 Khóa thông minhDownload
Hình ảnh sản phẩm QUESTEK
1 Camera QUESTEK – Win SeriesDownload
2 Camera QUESTEK – Eco SeriesDownload
3 Đầu ghi hình QUESTEKDownload