Tư vấn Bán Hàng

Trụ Sở TP. Hồ Chí Minh

BÁN HÀNG : (08) 3973 2222Chat with me
PHỤ TRÁCH BÁN SỈ
Ms Mai : 0932 685 683Chat with meMs Tú : 0932 000 855Chat with me
Ms Mỹ : 0932 685 003Chat with meMs Huyền : 0932 685 008Chat with me
Ms Tuyết : 0902 685 996Chat with meMs Ngân : 0932 685 399 Chat with me
Ms Như : 0902 630 111 Chat with meMs Ý : 0932 403 222 Chat with me

Chi Nhánh Miền Bắc

BÁN HÀNG : (04) 3576 4975
Ms Thủy : 0943.605.000Chat with meMs Nga: 0948.865.000Chat with me
Ms Vân : 0942.635.000Chat with meMs Phượng: 0917.836.000Chat with me
Ms Trang : 0946 013 000Chat with meMs Mai:  0916.635.000 Chat with me

 Chi Nhánh Miền Trung

BÁN HÀNG : (08) 3973 2222
Ms Mai: 0917 743 179Chat with meMs Uyên: 0917 607 139Chat with me