SỰ KIỆN ONLINE OFFLINE

DỰ ÁN TIÊU BIỂU BỆNH VIỆN NGÂN HÀNG GIAO THÔNG

XU THẾ

CAMERA WIFI FULL COLOR 2.0 MP
KN – B21F

CAMERA SPEEDDOME IP 2.0MP
KX-C2006CPN-W

CAMERA WIFI PTZ FULL COLOR
KN-S25F