SỰ KIỆN ONLINE OFFLINE

DỰ ÁN TIÊU BIỂU BỆNH VIỆN NGÂN HÀNG GIAO THÔNG

XU THẾ

CAMERA IP CHO KHU PHỐ
KX-C2003N3-B

CAMERA IP FULL COLOR
KX-CF2003N3-B

CAMERA IP Ai 4.0MP
KX-CAi4205MN