Cáp 7 pin nối dài cho màn hình

720.000

Nguồn điện tử SANNIC, ngoài trời, (chất lượng cao)

76.000

Bộ tool chuyển hệ camera

520.000

Chân đế âm tường cho chuông cửa màn hình

690.000

Chân đế nổi cho chuông cửa màn hình

540.000

CHÂN ĐẾ CỐ ĐỊNH

106.000

CHÂN ĐẾ XOAY

700.000

2.260.000

Cáp 4 pin nối dài cho camera

440.000

Keyboard Controller

11.380.000

Keyboard Controller

7.500.000

BỘ KHUYẾCH ĐẠI

520.000

BỘ KHUYẾCH ĐẠI

64.000

BỘ KHUYẾCH ĐẠI

48.000

PHỤ KIỆN KHÁC

626.000

PHỤ KIỆN KHÁC

572.000
.
CATALOGUE ONLINE