Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 1 cổng mạng uplink)

2.200.000

Switch PoE 4 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink)

1.290.000

VILLA SMART LOCK

13.800.000

Switch Ethernet 5 port

250.000

HOTEL SMART LOCK

7.800.000

HOTEL SMART LOCK

7.000.000

HOTEL SMART LOCK

5.000.000

Khóa thông minh màu đỏ (Tích hợp vân tay)

23.800.000

VILLA SMART LOCK

13.800.000

Card video output cho giải pháp video wall

59.800.000

Switch PoE 16 port

8.300.000

Màn hình LCD 7 inch chuyên dụng cho xe ô tô

13.640.000

5.300.000

Màn hình LCD 7 inch chuyên dụng cho xe ô tô

9.000.000

MÀN HÌNH TEST CAMERA

4.300.000
.
CATALOGUE ONLINE