ĐẦU GHI HÌNH NVR 16 KÊNH

18.000.000

ĐẦU GHI HÌNH IP AI 32 KÊNH CHUẨN 4K

61.460.000

Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 8 kênh

8.580.000

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

16.000.000

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

45.000.000

NVR IP 4K H.265+

39.800.000

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

27.600.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

16.940.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

15.180.000

Đầu ghi hình HD Analog 8 kênh H.264

9.840.000

Đầu ghi hình 5 in 1 AI nhận diện khuôn mặt 4 kênh

5.900.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

39.780.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

27.180.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

9.440.000
.
CATALOGUE ONLINE