Đầu ghi hình 32 kênh IP 2 ổ cứng

Đầu ghi hình 16 kênh IP 2 ổ cứng

Đầu ghi hình 8 kênh IP 2 ổ cứng

Đầu ghi hình IP 32 kênh 1 ổ cứng

Đầu ghi hình IP 16 kênh 1 ổ cứng

Đầu ghi hình IP 16 kênh 1 ổ cứng

Đầu ghi hình IP thông minh 32 kênh 4 ổ cứng - Giá 27,200,000

Đầu ghi hình IP thông minh 32 kênh 8 ổ cứng

Đầu ghi hình IP thông minh 16 kênh 2 ổ cứng, hỗ trợ 16 cổng PoE

Đầu ghi hình IP thông minh 16 kênh 2 ổ cứng, hỗ trợ 16 cổng PoE

· Đầu ghi hình IP thông minh 8 kênh 2 ổ cứng, hỗ trợ 8 cổng PoE

Đầu ghi hình IP thông minh 64 kênh 8 ổ cứng

Đầu ghi hình IP thông minh 32 kênh8 ổ cứng

.
CATALOGUE ONLINE