Thiết bị lưu trữ cho camera giao thông (GIÁ LIÊN HỆ)

Phần mềm KBIVMS PRO (GIÁ LIÊN HỆ)

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

PHỤ KIỆN CAMERA GIAO THÔNG

SERVER LƯU TRỮ

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

THIẾT BỊ ĐỂ TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC CHO CAMERA THÂN NHIỆT

TRỌN BỘ CAMERA CẢM BIẾN NHIÊT KẾT HỢP CAMERA GIÁM SÁT (GIÁ LIÊN HỆ)

Camera Thermal đo thân nhiệt cầm tay không tiếp xúc thông minh (GIÁ LIÊN HỆ)

Camera thermal chuyên dụng hỗ trợ ePoE (GIÁ LIÊN HỆ)

CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ (GIÁ LIÊN HỆ)

CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ (GIÁ LIÊN HỆ)

CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ

358.000.000

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG (GIÁ LIÊN HỆ)

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG (GIÁ LIÊN HỆ)

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG (GIÁ LIÊN HỆ)

.
CATALOGUE ONLINE