Thiết bị lưu trữ cho camera giao thông

87.800.000

Phần mềm KBIVMS PRO

49.500.000

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

PHỤ KIỆN CAMERA GIAO THÔNG

SERVER LƯU TRỮ

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

THIẾT BỊ ĐỂ TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC CHO CAMERA THÂN NHIỆT

TRỌN BỘ CAMERA CẢM BIẾN NHIÊT KẾT HỢP CAMERA GIÁM SÁT

360.000.000

Camera Thermal đo thân nhiệt cầm tay không tiếp xúc thông minh

39.900.000

Camera thermal chuyên dụng hỗ trợ ePoE

398.000.000

CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ

99.000.000

CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ

398.000.000

CAMERA CHỐNG CHÁY NỔ

338.400.000

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

29.800.000

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

9.700.000

CAMERA GIAO THÔNG CHUYÊN DỤNG

87.800.000
.
CATALOGUE ONLINE