ĐẦU GHI HÌNH NVR 16 KÊNH

18.000.000

ĐẦU GHI HÌNH IP AI 32 KÊNH CHUẨN 4K

61.460.000

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

16.000.000

NVR IP 4K H.265+

39.800.000

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

27.600.000

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

17.080.000

NVR IP 4K H.265+

5.900.000

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

63.400.000

Đầu ghi hình IP AI 16 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt (GIÁ LIÊN HỆ)

.
CATALOGUE ONLINE