Đầu ghi hình IP PoE 16 kênh

Đầu ghi hình IP 16 kênh hỗ trợ 16 cổng PoE

ĐẦU GHI HÌNH NVR 16 KÊNH

ĐẦU GHI HÌNH IP AI 32 KÊNH CHUẨN 4K

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

NVR IP 4K H.265+

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

NVR IP 4K H.265+

.
CATALOGUE ONLINE