NVR IP 4K H.265+

39.800.000

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

27.600.000

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

17.080.000

NVR IP 4K H.265+

5.900.000

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

63.400.000

Đầu ghi hình IP AI 16 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt (GIÁ LIÊN HỆ)

NVR IP 4K H.265+

NVR IP 4K H.265+

16 Channel 1U 4K&H.265 Lite NVR

NVR IP 4K H.265+

.
CATALOGUE ONLINE