Camera wifi quay quét trong nhà dòng HOME series

Camera wifi quay quét trong nhà dòng HOME series

Camera IP dome hồng ngoại 4.0MP

Camera IP thân hồng ngoại 4.0MP

Camera IP cố định thân lớn ngoài trời 2MP

Camera IP cố định thân lớn ngoài trời 2MP

IP CAMERA FULL COLOR 2.0MP

Camera Speedome IP 2.0MP

Camera IP WIFI Full color báo động chủ động dome 4.0MP

Camera IP WIFI Full color 2.0MP

Camera IP WIFI Full color báo động chủ động dome 2.0MP

Camera IP WIFI Full color 2.0MP

Camera IP WIFI Full color báo động chủ động thân 4.0MP

Camera IP WIFI Full color 4.0MP

.
CATALOGUE ONLINE