Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 16 kênh

Đầu ghi hình 32 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP

Đầu ghi hình 16 kênh

Đầu ghi hình 16 kênh

Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 8 kênh

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 8 kênh H.264

Đầu ghi hình 5 in 1 AI nhận diện khuôn mặt 4 kênh

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

Đầu ghi hình HD Analog 32 kênh H.264

.
CATALOGUE ONLINE