Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 8 kênh

8.580.000

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

45.000.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

16.940.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

15.180.000

Đầu ghi hình HD Analog 8 kênh H.264

9.840.000

Đầu ghi hình 5 in 1 AI nhận diện khuôn mặt 4 kênh

5.900.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

39.780.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

27.180.000

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

9.440.000

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

24.780.000

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

13.180.000

Đầu ghi hình HD Analog 32 kênh H.264

18.780.000

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh

12.200.000

Đầu ghi hình AI 5 in 1 SMD 4 kênh vỏ nhựa

3.150.000

ĐẦU GHI DVR AI - Hỗ trợ chức năng SMD Plus

4.300.000

ĐẦU GHI DVR AI - Hỗ trợ chức năng SMD Plus

3.100.000
.
CATALOGUE ONLINE