CAMERA HD ANALOG 2.0MP - 4 IN 1

1.500.000

HD ANALOG CAMERA 2.0MP

920.000

Camera IP AI Full Color - Báo động chủ động 8.0MP

12.300.000

Camera IP AI Full Color - Báo động chủ động 8.0MP

12.580.000

Camera IP AI Full Color - Báo động chủ động 5.0MP

11.600.000

Camera IP AI Full Color - Báo động chủ động 5.0MP

11.780.000

Camera IP AI Full Color - Báo động chủ động 4.0MP

9.940.000

Camera IP AI Full Color - Báo động chủ động 4.0MP

11.300.000

Camera IP AI Full Color - Báo động chủ động 2.0MP

9.000.000

Camera IP AI Full Color - Báo động chủ động 2.0MP

10.360.000

Camera IP chuyên dụng cho xe ô tô

9.500.000

Camera ADAS analog chuyên dụng cho xe buýt, xe khách

4.060.000

Camera DSM analog chuyên dụng cho xe ô tô

5.160.000

Camera IP chuyên dụng cho xe ô tô

6.840.000

Camera Analog chuyên dụng lắp cho ô tô

3.900.000

IP CAMERA DAi 2.0/5.0MP Chức năng phát hiện khuôn mặt

12.580.000
.
CATALOGUE ONLINE