ĐẦU GHI DVR AI - Hỗ trợ chức năng SMD Plus

2.390.000

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

39.700.000

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

23.180.000

ĐẦU GHI DVR 4K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

35.600.000

ĐẦU GHI DVR 4K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

15.980.000

ĐẦU GHI DVR 4K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

9.500.000

ĐẦU GHI DVR 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

15.380.000

ĐẦU GHI DVR 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

8.500.000

ĐẦU GHI DVR 2K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

5.900.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

47.600.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

26.100.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

19.700.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

19.180.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

12.300.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

9.520.000

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

5.900.000
.
CATALOGUE ONLINE