QTA-106

PHỤ KIỆN KHÁC

. Đầu vào: VGA in
. Đầu ra: VGA out, Video out, Svideo out
. Hỗ trợ: 1 nut menu, 1 zoom, lên, xuống, trái, phải

Download Image
.
CATALOGUE ONLINE