KB-SL01HS

● Thông tin: Khóa thông minh dành cho khách sạn
● Màu Sắc: Bạc
● Nguồn: Pin AA
● Báo động: Báo động khi mở khóa sai hoặc nguồn yếu
● Chuyên dùng: Lưu trữ tối đa 50 thẻ, 50 mật khẩu
● Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Châu Âu

Danh mục:
back-to-top