PTS-306

CHÂN ĐẾ XOAY

. Gắn trong nhà
. Chiều xoay: ngang 350o
. Tốc độ: 6o /s,
. Nguồn: 220V AC

Download Image
Danh mục: ,
.
CATALOGUE ONLINE