CÁP ĐỒNG TRỤC

CÁP UNISAT

. Cáp 5C, 128 sợi mát,
. 1 lớp bạc chống nhiễu / 2 lớp bạc chống nhiễu
. Dài 305m

1.760.000 (Trục nhỏ)  / 2.560.000 ( Trục lớn)

Download Image
Danh mục: ,
.
CATALOGUE ONLINE