ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

ĐẦU GHI HÌNH 2.0MP - 5 IN 1

ĐẦU GHI DVR Ai - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

ĐẦU GHI HÌNH 2K (8.0MP)

ĐẦU GHI HÌNH 2K (8.0MP)

Đầu ghi hình IP H.265 / H.265+

.
CATALOGUE ONLINE