Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

NVR IP 4K H.265+

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 8 kênh H.264

Đầu ghi hình 5 in 1 AI nhận diện khuôn mặt 4 kênh

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

NVR IP 4K H.265+

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

Đầu ghi hình HD Analog 32 kênh H.264

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh

.
CATALOGUE ONLINE