Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

77.000.000

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

23.560.000

Đầu ghi hình NVR 8 kênh POE

7.580.000

Đầu ghi hình NVR 4 kênh POE

5.380.000

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

22.300.000

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

10.380.000

ĐẦU GHI DVR AI - Hỗ trợ chức năng SMD Plus

4.300.000

ĐẦU GHI DVR AI - Hỗ trợ chức năng SMD Plus

3.100.000

ĐẦU GHI DVR AI - Hỗ trợ chức năng SMD Plus

2.390.000

NVR IP 4K H.265+

7.180.000

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho xe ô tô

68.760.000

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho xe ô tô

62.160.000

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

39.700.000

NVR IP 4K H.265+

6.980.000

NVR IP - PoE

4.820.000

NVR IP 4K H.265+

290.000.000
.
CATALOGUE ONLINE