Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 16 kênh

Đầu ghi hình 32 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP

Đầu ghi hình 16 kênh

Đầu ghi hình 16 kênh

ĐẦU GHI HÌNH NVR 16 KÊNH

ĐẦU GHI HÌNH IP AI 32 KÊNH CHUẨN 4K

Đầu ghi hình AI nhận diện khuôn mặt 8 kênh

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

NVR IP 4K H.265+

Đầu ghi hình IP AI 32 kênh chuẩn 4K Nhận diện khuôn mặt

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

.
CATALOGUE ONLINE