Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 8 kênh H.264

Đầu ghi hình 5 in 1 AI nhận diện khuôn mặt 4 kênh

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

Đầu ghi hình HD Analog 16 kênh H.264

NVR IP 4K H.265+

Đầu ghi hình 16 kênh 5 in 1

Đầu ghi hình 8 kênh 5 in 1

Đầu ghi hình HD Analog 32 kênh H.264

Đầu ghi hình 5 in 1 16 kênh

.
CATALOGUE ONLINE