Đầu ghi hình NVR 8 kênh POE

Đầu ghi hình NVR 4 kênh POE

Đầu ghi hình NVR 16 kênh

Đầu ghi hình NVR 32 kênh

ĐẦU GHI DVR AI - Hỗ trợ chức năng SMD Plus

ĐẦU GHI DVR AI - Hỗ trợ chức năng SMD Plus

ĐẦU GHI DVR AI - Hỗ trợ chức năng SMD Plus

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho xe ô tô

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho xe ô tô

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

NVR IP 4K H.265+

NVR IP - PoE

NVR IP 4K H.265+

NVR IP 4K H.265+

NVR IP 4K H.265+

NVR IP 4K H.265+

.
CATALOGUE ONLINE