NVR IP 4K H.265+

4.700.000

NVR IP 4K H.265+

4.500.000

NVR IP 4K H.265+

3.980.000

Đầu ghi hình IP H.265 / H.265+

3.180.000

Đầu ghi hình IP Wifi H.264

6.780.000

Đầu ghi hình chuyên dụng 4 kênh cho ô tô

23.180.000

ĐẦU GHI NVR AI

73.000.000

ĐẦU GHI NVR AI

55.000.000

ĐẦU GHI NVR AI

15.800.000

ĐẦU GHI NVR AI

27.800.000

ĐẦU GHI NVR AI

16.600.000

ĐẦU GHI NVR AI

9.780.000

ĐẦU GHI NVR AI

6.420.000

ĐẦU GHI NVR AI

5.780.000

ĐẦU GHI DVR 4K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

35.600.000

ĐẦU GHI DVR 4K - CHỨC NĂNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

15.980.000
.
CATALOGUE ONLINE